Videos

 

AUDITORIA INFORMATICA – AUDITORIA DE SISTEMAS

ACL1

ACL2

 

ACL3

ACL4

ACL5

ACL6

 

AUDITORIA DE BASE DE DATOS

SISTEMAS OPERATIVOS

ENLACES DE DESCARGA

Descarga de Virtual box: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Descarga de Ubuntu 14.04: http://releases.ubuntu.com/14.04

INSTALACIÓN DE UBUNTU

 

DEA

ACL